Fabric / Stof – wat termen

Selvedge – Zelfkant, de twee afgewerkte kanten van een lap stof

Warp / Grainline – Schering, loopt parallel aan de selvedge / zelfkant

Weft / Cross grain – Inslag, staat loodrecht op de selvedge / zelfkant

On the bias – heb nog niet kunnen vinden hoe dat in het Nederlands heet, het is in ieder geval in een hoek van 45 graden met de selvedge / zelfkant